Inga produkter i varukorgen.

Smart belysning

Hur ansluter jag Telldus produkter till Amazon Alexa?

 1. Gå till https://www.amazon.com/Telldus-Technologies/dp/B075Z5DJGV
 2. Tryck på ”sign in”.
 3. Logga in med ditt Amazon-konto.
 4. Tryck på ”enable”.
 5. Logga in på ditt Telldus-konto.
 6. Läs igenom villkoren och godkänn om du accepterar.
 7. Stäng fliken. Tryck på ”discover devices” för att dela dina telldus-enheter med Amazon Alexa.
 8. Du ser nu en lista över dina enheter som är anslutna till ditt Telldus-konto. Här kan du även välja att ta bort enheter du inte vill styra med Amazon Alexa.
 9. Ladda ner Alexa-appen till din smartphone och logga in.
 10. Samtliga enheter syns under ”devices”.
 11. Du kan nu prata med din Amazon Alexa högtalare och ge röstkommandon för att styra enheter eller se temperatur.

Hur skapar jag genvägar med Siri?

 1. Gå till dina enheter i Telldus appen. Observera att funktionen endast fungerar för dig som premiumanvändare med iOS.
 2. Tryck på den enhet du vill addera Siri-genvägen på.
 3. Tryck på ”Inställningar”.
 4. Tryck på ”Hantera Siri-genvägar”.
 5. Välj exempelvis att enheten ska slås på.
 6. Tryck på ”Lägg till genväg till Siri”.
 7. Ge genvägen ett namn och tryck på ”Lägg till i Siri”.
 8. Gör om steg 5–7, välj exempelvis att enheten ska slås av.
 9. Öppna appen ”Genvägar” på din iOS-enhet.
 10. Tryck på symbolen med de tre prickarna på genvägen eller genvägarna du precis skapat.
 11. Frivilligt – Inaktivera ”Visa vid körning”.
 12. Frivilligt – Tryck på symbolen med de tre prickarna för att;
  1. Döpa om genvägen.
  1. Möjliggöra visning på en Apple Watch.
  1. Lägg till genvägen på din hemskärm.
 13. Färdigt!

Nu kan du använda genvägen genom att trycka på ikonen via hemskärmen eller via Siri-röstkommando från din iPhone, iPad eller Apple Watch.

Hur läser jag av energiförbrukningen?

 1. Tryck på ”sensorer”.
 2. För att se aktuell energiförbrukning: tryck på ikonen till höger om namnet på din energiplugg.
 3. För att se historisk energiförbrukning: tryck på namnet för din energiplugg. Tryck sedan på historik och välj datumen för den period du vill läsa av.

Hur skapar jag en händelse för motorvärmaren?

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Tryck på ”trigga händelser” i menyn.
 3. Tryck på ”+ skapa ny händelse”.
 4. Ge händelsen ett namn och tryck på ”skapa”.
 5. Din händelse finns nu i listan.
 6. Dra upp ikonen för motorvärmaren till triggers.
 7. Välj avfärdstid.
 8. Välj vilken termometer som ska läsa av utomhustemperaturen (om du har flera).
 9. Under åtgärder i samma händelse, dra upp den enhet som din motorvärmare är ansluten till.

(OBS! Måste göras i desktop.)

Hur kan jag dela och växla konton?

 1. Tryck på ikonen ”mer” längst ner till höger i menyn.
 2. Tryck på ”byt eller lägg till konto”.
 3. Tryck på ”lägg till konto”.
 4. Välj om du vill lägga i till ett befintligt konto eller skapa ett nytt.
 5. Lägg till befintligt konto: logga in med e-postadress och lösenord.
 6. För att gå tillbaka till ditt tidigare konto, gör om steg 1–2.

Hur överlåter jag min gateway till en ny användare?

 1. iOS: Tryck på ”Mer” i menyn, tryck ”Hantera gateways”, tryck på den gateway du vill flytta.
 2. Android: Öppna menyn, tryck på den gateway du vill flytta.
 3. Tryck på ”Administration” i menyn.
 4. Skriv in e-postadressen till det konto som du vill flytta aktuell gateway till, tryck på ”Överför”.
 5. Nu skickas ett mail till användaren. Gateway, enheter och schemaläggningar kommer att flyttas till det angivna kontot.

Hur sätter jag upp en Geofence?

 1. iOS: gå till menyn och tryck på “mer”. Android: tryck på menyn uppe till vänster.
 2. Tryck på “hantera geofence”.
 3. Aktivera funktionen via reglaget uppe till höger.
 4. Tryck på +ikonen nere till vänster för att lägga till ett nytt geofence.
 5. Använd två fingrar och markera önskat område för din geofence. Välj namn.
 6. Ställ in vad du vill ska ske när du kommer till markerat område.
 7. Ställ in vad du vill ska ske när du lämnat markerat område.
 8. Välj om din geofence ska vara aktiverad eller bara vid specifika tider.
 9. Nu är din geofence skapad!

Hur redigerar jag en redan befintlig Geofence?

 1. Tryck på ”hantera gateways”.
 2. Zooma in på kartan där din befintliga Geofence är lokaliserad. En knappnål syns nu på skärmen.
 3. Nu är din Geofence markerad, knappnålen är på exakt plats och en cirkel visar ditt förvalda område.
 4. Klicka på knappnålen för att sedan klicka på pennan.
 5. Nu kan du ändra namn och justera dina inställningar. Du kan dessutom förflytta området på din Geofence med knappnålen och välja om du vill ändra storlek på området. I samma steg kan du bekräfta dina nya inställningar eller ta bort din Geofence helt.