Du har inga produkter i varukorgen.

Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.telldus.com och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Proove AB, organisationsnummer 556456-9928. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Proove AB framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Proove AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Proove AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.3
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Proove AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Proove AB.

2. Order

2.1
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Proove AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2.2
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Proove AB personuppgiftspolicy, se här.

2.3
Ett avtal om köp ingås först när Proove AB bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Proove AB per e-post. Proove AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Proove AB kundservice.

3. Personuppgifter

3.1
Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Proove AB ansvarar inte för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Proove AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Du lämnar till Proove AB. Dina uppgifter används för att Proove AB ska kunna fullgöra sina åtaganden, såsom ge god service och utföra marknadsföringsaktiviteter, exempelvis utskick av erbjudanden.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information kostnadsfritt om de personuppgifter som behandlas hos Proove AB, oavsett hur de samlats in. Om Du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Proove AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

4. Priser och betalning

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten. Proove AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Proove AB. Vid fakturabetalning kan Proove AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Proove AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

4.3
Köp genom faktura administreras av Klarna och kan endast användas av kunder i Sverige. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Klarna alla våra banktransaktioner. Proove AB lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Du välkommen att kontakta Proove AB kundservice.

5. Kampanjer och erjudanden

Proove AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Proove AB i samband med kampanjen. Proove AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och frakt

6.1
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på Sajten.

6.2
Fraktkostnad inom Sverige: Fri frakt via ombud och fri hantering på beställningar från 899 kr. Beställningar under 899 kr debiteras 59 kr.
Fraktkostnad till Finland och Tyskland: 8,90 €.

6.3
Leverans av beställning sker från vårt lager inom 2 – 4 arbetsdagar till Sverige och 5-7 arbetsdagar till Finland och Tyskland. Vi förbehåller oss rätten att leveranstiden kan komma att påverkas av säsongsreor och kampanjer.

6.4
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Proove AB rätt att debitera dig en avgift på 120 kr.

7. Ångerrätt

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Proove AB detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Vänligen kontakta vår support om du ångrar ditt köp.

7.2
Returer skickas till följande:
Proove AB
Kabelvägen 7
31150 Falkenberg

Namnge paketet med ”Webshopsretur Telldus”.

7.3
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

7.4
Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Proove AB. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

7.6
Proove AB kan ibland erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det på Sajten.

7.7
På det belopp som ska återbetalas har Proove AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8
Proove AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Proove AB tog emot varan. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Reklamation

8.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer som görs inom 2 månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. Om du vill reklamera en produkt, vänligen kontakta vår kundservice på support@telldus.se.

8.2
Proove AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Proove AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Proove AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Proove AB mottagit reklamationen. Proove AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9. Force Majeure

Proove AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Proove AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Proove AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Proove AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av villkoren

Proove AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Proove AB har informerat dig om ändringarna. Proove AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. Lag och tvist

11.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Proove AB:s kundservice. Vid eventuell tvist följer Proove AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (vill poängtera att beslut från ARN i och för sig inte är bindande).

11.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

12. Ogiltighet

12.1
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.